Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 19.12.2019 19:13:57 

Zpráva předsedy

Vítejte na stránce mrsnemcicenh.websnadno.cz v sekci Zpráva předsedy

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU

MO MRS NĚMČICE NAD HANOU

ZA ROK 2014

Zpráva předsedy MO p. Karla Korvase

Vážené rybářky, rybáři, hosté! 

    Po roce se opět scházíme, abychom zhodnotili práci a činnost naší rybářské organizace za rok uplynulý a projednali úkoly na rok letošní. Třináctičlenný výbor naší MO se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně, vždy poslední  pátek v měsíci a několikrát mimořádně – jak si aktuální situace vyžádala. Pokud tedy ještě nemáte vyřízenou povolenku, nebo máte nějaké podněty k činnosti organizace, tak můžete přijít vždy poslední pátek v měsíci, hodinu před schůzí.  Na výborových schůzích se řeší všechny otázky a potřeby chodu organizace, úkoly dané usnesením našich členských schůzí, radou Moravského rybářského svazu a státních orgánů. Veškerá činnost výboru směřuje k rozvoji organizace, zlepšení podmínek sportovního rybolovu a tedy ke spokojenosti vás, členské základny. Samozřejmě jsme také v těsném kontaktu se svazovými orgány, předseda se pravidelně účastní zasedání svazového výboru a hospodáři jezdí na všechny semináře hospodářů. Na práci výboru se podílejí všichni jeho členové a tímto bych jim, jakož i členů KRK, chtěl za tuto obětavou práci velice poděkovat.

    Letos v říjnu se bude konat 8. sjezd MRS. Naše organizace tam bude samozřejmě též zastoupena a naši delegáti budou mít možnost ovlivnit budoucí podobu fungování svazu. Pokud tedy máte nějaké podnětné připomínky či náměty k tomuto bodu, neváhejte se přihlásit do diskuse, vaše názory uvítáme.     

    Naše členská základna měla, ke dni 31. 12. 2014, celkem 367 členů a to jak dospělých, tak mládeže. Mládež do 15-ti let je organizována ve třech kroužcích. V Němčicích je vede František Hrubý, v Morkovicích Miroslav Doležel a v Nezamyslicích Miroslav Pecina.  Na jejich bedrech leží často nelehká výchova rybářského dorostu, a proto jim chci z tohoto místa poděkovat za jejich obětavou práci a trpělivost. Jelikož koncem minulého roku Miroslav Pecina odešel z výboru, tak na jeho místo hledáme nového vedoucího. Pokud někdo máte zájem, skončení chůze se ozvěte. Už druhým rokem také pořádáme přednášku spojenou s praktickými ukázkami rybolovu pro žáky místní základní školy na Den Země. Výtečně to zvládají  Zdeněk Chalánek a Jindra Srbecký. Paradoxně se této akce účastní výrazně víc dětí, než mládežnických závodů – 25. dubna jich na Pastviska přišlo 45.Loni jsme, pro naši rybářskou mládež, uspořádali již tradiční závody na Ovčáčku v Morkovicích. Přestože počasí nevyšlo a bylo dost škaredě, ryby braly, děcka si pěkně zachytala a nálada byla jako vždy výtečná. Dětí však přišlo velmi málo. Ze 48 organizovaných se závodů účastnilo 16. Poděkovat musím jak organizátorům, tak i sponzorům, kteří opět zajistili spoustu hodnotných cen a občerstvení pro účastníky závodů. Letos proběhnou dětské závody na rybníku v Tištíně, můžeme si jen přát aby účast byla lepší než vloni. 

   Hned po závodech jsme uspořádali zábavu. Ta byla navštívena hojně (přišlo 547 lidí) a jistě oživila společenský život v Němčicích a přilehlém okolí a znamenala také přínos do pokladny. Také zde patří mé poděkování všem, co se na zajištění rybářské veselice podíleli a jistě i sponzorům, bez nichž by nebylo možné takovou akci pořádat. I letos vás chci na zábavu pozvat. Lístky všichni už máte, tak neváhejte  přijít a svou konzumací podpořit naši organizaci. 

   S detailními údaji o zarybňování a chovu ryb vás seznámí, ve své zprávě, hospodář. Kromě běžného zarybňování nádrží také pokračujeme v doplňovaní druhové skladby ryb na Hané, tak abychom dosáhli  stavu před otravou. I vloni  byl na Hané problém. Koncem dubna tam zase unikly nějaké škodlivé látky, ale nebylo toho mnoho a úhyn byl malý. Samozřejmě musím poděkovat všem, kteří se starají o chov, vysazování a výlovy všech našich ryb. Prakticky vždy je to na úkor vlastního volného času a je to práce náročná, nelehká a zaslouží si naši úctu. 

   Se stavem financí naší organizace vás seznámí náš pokladník. Jen v rychlosti bych zmínil nejdůležitější investice loňského roku. Za peníze získané z členských příspěvků a dotací jsme, kromě údržby a drobných oprav na rybnících,  pořídili nový křovinořez,  také jsme zakoupili nové broďáky na výlovy a hadice k plovoucímu čerpadlu. I letos chceme využívat dotací od kraje, města a regionálního operačního programu. Naším záměrem je pokračovat v opravách klubovny – chtěli bychom vyměnit okna. 

    Touto zprávou jsem vás jen v krátkosti seznámil s činností výboru za loňský rok. Detailní zprávy jednotlivých funkcionářů budou následovat.

    Na závěr Vám všem chci popřát pevné zdraví a spoustu krásných zážitků u vody. Děkuji za pozornost  a přeji     PETRŮV ZDAR !     

     

 

 

TOPlist